PROGRAM POBYTU
WAKACYJNY POLIGON MŁODZIEŻOWY
Organizator: KH ZHP w Sandomierzu,
Przy współpracy: Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
Miejsce: PRZEBRNO k/KRYNICY MORSKIEJ
Termin: 08 – 15.07.2013r

Lp.

Zadania do wykonania

Termin/godz.

Kto realizuje

Uwagi

Inne

1.

Wyjazd uczestników WPM

08.07. – 23.00

Komendant

Zbiórka 22.30 ZSzGiH Sandomierz

Odprawa - policja

2.

Przyjazd uczestników WPM

09.07. - 8.00

Komendant

Przebrno

Transport bagaży

3.

Zakwaterowanie i śniadanie

10.00 – 11.30

Komendant

Rozdzielenie namiotów, podział na drużyny

Miejsca na placu apelowym

4.

Spotkanie organizacyjne i programowe

11.30 – 13.30

Komendant

Regulaminy, przedstawienie kadry, uczestników, informacja o programie pobytu

Podpisy na listach

5.

Obiad

13.30 – 14.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

Obowiązuje szyk wojskowy

6.

Zajęcia programowe:

Obozownictwo i pionierka obozowa

- zapoznanie się z zasadami budowy obozu,

- zasady planowania i zagospodarowania terenu pod obozowisko

- opis i budowa namiotu

- ćwiczenia praktyczne, rozbijanie namiotu dla uczestników obozu, kadry szkoleniowej,

15.00 – 18.00

Wykładowcy

Wyjście w teren

Zapoznanie się z terenem obozu

Budowa elementów obozowych

7.

Kolacja

18.00 –19.00

Oficer dyżurny,

d-cy drużyn

stołówka

Obowiązuje szyk wojskowy

8.

Gra terenowa, poruszanie się po   okolicy

Musztra:

a) musztra:

- zasady zachowania się pojedynczego żołnierza

- musztra zespołowa

19.00 –2 1.00

Wykładowcy, d-cy drużyn

Tereny wokół obozu

Plac apelowy, namioty

Poruszanie się po terenie w drużynach

9.

Przygotowanie do capstrzyku

2.100 – 22.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Toaleta wieczorna

indywidualnie

10.

CAPSTRZYK

22.00 – 08.00

Oficer dyżurny

odpoczynek


13.

Pilnowanie obozu

22.00 – 08.00

Oficer dyżurny, wartownicy

Zakaz poruszania się po obozie, przebywania w innych namiotach

Kategoryczny zakaz opuszczania terenu obozu

 

Lp.

Zadania do wykonania

Termin/godz.

Kto realizuje

Uwagi

Inne

1.

POBUDKA

10.07. – 8.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Sprawdzenie stanu osobowego

2.

Poranna zaprawa fizyczna

8.00 – 8.15

Wykładowca, d-cy drużyn

Teren obozu

drużyny

3.

Toaleta poranna, porządki w namiotach

8.15 – 8.50

opiekunowie

Porządkowanie rejonów

4.

Śniadanie

9.00 – 9.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

5.

APEL organizacyjny

10.00 – 11.00

Oficer dyżurny, wykładowcy d-cy drużyn

Cała kadra obozowa

Plac apelowy

6.

Zajęcia programowe Terenoznawstwo:

- posługiwanie się kompasem i busolą

- wyznaczanie kierunku na mapie i w terenie - orientowanie mapy

- ćwiczenia praktyczne

11.00 – 13.30

Wykładowcy

Podział zajęć dla drużyn


7.

Obiad

13.30 - 15.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

Czas do dyspozycji drużyn

8.

Zajęcia programowe

Tor przeszkód

15.00 – 18.00

Wykładowcy

Teren obozu, plaża

Zasady bezpieczeństwa

9.

Kolacja

18.00 – 18.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

10.

Zajęcia sprawnościowe, gry terenowe

18.30 –21.00

Wykładowcy

Teren obozu

11.

Przygotowanie do capstrzyku

21.00 – 22.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Toaleta wieczorna, przygotowanie łóżek

Czynności wykonujemy drużynami

12.

CAPSTRZYK

22.00 – 8.00

Oficer dyżurny

Cisza na obozie


13.

Pilnowanie obozu


Oficer dyżurny, wartownicy

Zakaz poruszania się po obozie, przebywania w innych namiotach

Kategoryczny zakaz opuszczania terenu obozu

 

Lp.

Zadania do wykonania

Termin/godz.

Kto realizuje

Uwagi

Inne

1.

POBUDKA

11.07. – 8.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Sprawdzenie stanu osobowego

2.

Poranna zaprawa fizyczna

8.00 – 8.15

Wykładowca, d-cy drużyn

Teren obozu

drużyny

3.

Toaleta poranna, porządki w namiotach

8.15 – 8.50

opiekunowie

Porządkowanie rejonów

4.

Śniadanie

9.00 – 9.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

5.

APEL organizacyjny

10.00 – 11.00

Oficer dyżurny, wykładowcy d-cy drużyn

Cała kadra obozowa

Plac apelowy

WYCIECZKA I grupa

6.

Zajęcia programowe:

1. Tor przeszkód

2.Strzelanie z wiatrówki

11.00 – 13.30

Wykładowcy

Podział zajęć dla drużyn

Zasady bezpieczeństwa

7.

Obiad

13.30 - 15.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

Czas do dyspozycji drużyn

8.

Zajęcia programowe:

Gra wojenna

15.00 – 18.00

Wykładowcy

Teren obozu, plaża

Zasady bezpieczeństwa

9.

Kolacja

18.00 – 18.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

10.

Zajęcia sprawnościowe, - gry terenowe,

- śpiewające drużyny

18.30 –21.00

Wykładowcy

Teren obozu

11.

Przygotowanie do capstrzyku

21.00 – 22.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Toaleta wieczorna, przygotowanie łóżek

Czynności wykonujemy drużynami

12.

CAPSTRZYK

22.00 – 8.00

Oficer dyżurny

Cisza na obozie


13.

Pilnowanie obozu

22.00 – 8.00

Oficer dyżurny, wartownicy

Zakaz poruszania się po obozie, przebywania w innych namiotach

Kategoryczny zakaz opuszczania terenu obozu

 

Lp.

Zadania do wykonania

Termin/godz.

Kto realizuje

Uwagi

Inne

1.

POBUDKA

12.07. – 8.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Sprawdzenie stanu osobowego

2.

Poranna zaprawa fizyczna

8.00 – 8.15

Wykładowca, d-cy drużyn

Teren obozu

drużyny

3.

Toaleta poranna, porządki w namiotach

8.15 – 8.50

opiekunowie

Porządkowanie rejonów

4.

Śniadanie

9.00 – 9.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

5.

APEL organizacyjny

10.00 – 11.00

Oficer dyżurny, wykładowcy d-cy drużyn

Cała kadra obozowa

Plac apelowy

6.

Zajęcia programowe:

Łączność:

- sposoby i zasady łączności

- ćwiczenia praktyczne

Sygnalizacja:

- sposoby sygnalizacji

- alfabet morsa

- ćwiczenia

11.00 – 13.30

Wykładowcy

Podział zajęć dla drużyn


7.

Obiad

13.30 - 15.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

Czas do dyspozycji drużyn

8.

Zajęcia programowe:

GRA WOJENNA

15.00 – 18.00

Wykładowcy

Teren obozu, plaża

Zasady bezpieczeństwa

9.

Kolacja

18.00 – 18.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

10.

Zajęcia sprawnościowe, gry terenowe

18.30 –21.00

Wykładowcy

Teren obozu

11.

Przygotowanie do capstrzyku

21.00 – 22.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Toaleta wieczorna, przygotowanie łóżek

Czynności wykonujemy drużynami

12.

CAPSTRZYK

22.00 – 8.00

Oficer dyżurny

Cisza na obozie


13.

Pilnowanie obozu

22.00 – 8.00

Oficer dyżurny, wartownicy

Zakaz poruszania się po obozie, przebywania w innych namiotach

Kategoryczny zakaz opuszczania terenu obozu

 

Lp.

Zadania do wykonania

Termin/godz.

Kto realizuje

Uwagi

Inne

1.

POBUDKA

13.07. – 8.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Sprawdzenie stanu osobowego

2.

Poranna zaprawa fizyczna

8.00 – 8.15

Wykładowca, d-cy drużyn

Teren obozu

drużyny

3.

Toaleta poranna, porządki w namiotach

8.15 – 8.50

opiekunowie

Porządkowanie rejonów

4.

Śniadanie

9.00 – 9.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

5.

APEL organizacyjny

10.00 – 11.00

Oficer dyżurny, wykładowcy d-cy drużyn

Cała kadra obozowa

Plac apelowy WYCIECZKA II grupa

6.

Zajęcia programowe:

Bitwy morskie

11.00 – 13.30

Wykładowcy

Podział zajęć dla drużyn


7.

Obiad

13.30 - 15.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

Czas do dyspozycji drużyn

8.

Zajęcia programowe:

Zajęcia sportowe

15.00 – 18.00

Wykładowcy

Teren obozu, plaża

Zasady bezpieczeństwa

9.

Kolacja

18.00 – 18.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

10.

Zajęcia sprawnościowe, gry terenowe

18.30 –21.00

Wykładowcy

Teren obozu

11.

Przygotowanie do capstrzyku

21.00 – 22.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Toaleta wieczorna, przygotowanie łóżek

Czynności wykonujemy drużynami

12.

CAPSTRZYK

22.00 – 8.00

Oficer dyżurny

Cisza na obozie


13.

Pilnowanie obozu

22.00 – 8.00

Oficer dyżurny, wartownicy

Zakaz poruszania się po obozie, przebywania w innych namiotach

Kategoryczny zakaz opuszczania terenu obozu

 

Lp.

Zadania do wykonania

Termin/godz.

Kto realizuje

Uwagi

Inne

1.

POBUDKA

14.07. – 8.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

Sprawdzenie stanu osobowego

2.

Poranna zaprawa fizyczna

8.00 – 8.15

Wykładowca, d-cy drużyn

Teren obozu

drużyny

3.

Toaleta poranna, porządki w namiotach

8.15 – 8.50

opiekunowie

Porządkowanie rejonów

4.

Śniadanie

9.00 – 9.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

5.

APEL organizacyjny

10.00 – 11.00

Oficer dyżurny, wykładowcy d-cy drużyn

Cała kadra obozowa

Plac apelowy Przygotowanie do wyjazdu

6.

Zajęcia programowe: Podsumowanie WPM

11.00 – 13.30

Wykładowcy

Podział zajęć dla drużyn

zaliczanie

7.

Obiad

13.30 - 15.00

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

Czas do dyspozycji drużyn

8.

Zajęcia programowe:

Bieg sprawnościowy

15.00 – 18.00

Wykładowcy

Teren obozu, plaża

Zasady bezpieczeństwa

9.

Kolacja

18.00 – 18.30

Oficer dyżurny, d-cy drużyn

stołówka

10.

APEL organizacyjny

18.30 – 19.30

Komendant

Cała kadra obozowa

Plac apelowy Przygotowanie do wyjazdu

11.

Przygotowanie do wyjazdu

19.30 – 20.30

Wychowawcy

Sprzątanie terenu obozu

Czynności wykonujemy drużynami

12.

Wyjazd uczestników WPM

21.00 – 8.00

Wychowawcy

Instruktaż zachowania w czasie podróży


13.

Przyjazd uczestników WPM do Sandomierza

15.07. - 8.00

Wychowawcy

Przekazanie uczestników WPM rodzicom, opiekunom

 

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

             8.00 POBUDKA

  9.00 -   9.30 ŚNIADANIE

10.00 - 11.00 APEL

11.00 - 13.30 ZAJĘCIA PROGRAMOWE

13.30 - 15.00 OBIAD

15.00 - 18.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE

18.00 - 18.30 KOLACJA

18.30 - 21.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE WIECZORNE

22.00 -   8.00 CISZA NOCNA